Ga verder naar de inhoud

Privacy policy

Privacy Policy | Go Global

Indien de KU Leuven studenten op donderdagavond 26 november 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om één of meerdere chat sessies bij te wonen, moeten ze zich er van bewust zijn dat hun naam kenbaar gemaakt wordt.

Het privacybeleid van de KU Leuven en informatie over de wijze waarop u uw rechten i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens kan uitoefenen, vindt u op www.kuleuven.be/privacy.

Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens aan KU Leuven, dan kunt u deze stellen via dit formulier.

De functionaris voor gegevensbescherming algemene verwerkingen van persoonsgegevens aan KU Leuven is Valérie Verbist.

Indien u een klacht heeft i.v.m. privacy aan KU Leuven, kunt u contact opnemen via dit formulier. Vindt u dat er onvoldoende gevolg werd gegeven aan uw verzoek of klacht, dan kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit.